Näst sista regeln…

…för ett lugnt och lyckligt liv säger: ”När ödet tilldelar oss en citron, låt oss göra lemonad av den.” En strof som drar igång många tankar. Min allra första tanke är några ord jag hörde för många år sedan och som har givit mig en ödmjukare syn på ”verkligheten”: ”Det är inte hur man har det utan hur man tar det.” I boken citerar Dale Carnegie ett brev från en far till en dotter – en dotter som tycke sig vara i en förskräcklig situation – ett självskapat fängelse – men som genom att läsa följande ord ändrade sitt sätt att se: ”Två män genom fängelsegallret såg, en såg smutsen, den andre stjärnorna.”

Förutom hur vi ser på saker som händer oss kan vi se hur olika vi hanterar nederlag och dåliga odds. Ibland blir vi förvånade över vad vissa trots allt klarar av att göra och överraskade över att de lyckas. Men som William James har sagt ”Det är just våra svagheter som är oss till oväntad hjälp”. Och en förmåga att göra lemonad av den citron man fått genom att dra nytta av sin svaghet eller av sitt nederlag. En motgång som vänds till framgång. Har du gjort lemonad av en citron?