Oego

Att göra för egen vinning.

Att slösa för att andra betalar notan.

Att roffa åt sig på andras bekostnad.

Att strunta i att förvalta för att det är någon annans.

Att fixa på ytan för att lura andra att allt är bra.

Att skräpa ner och tänka att någon annan får plocka upp.

Att av bekvämlighet göra val som inte ens gagnar dig – i längden.

Så mycket skönare för alla om vi alltid gör med tanke på andra. Med tanke på framtid. Med tanke på andra som kommer efter. Att hela tiden ha ett större tidsperspektiv än näsan räcker. Tänka på vilket avtryck vi gör och hur vi kan göra det mindre.

Besökte en vän som köpt en gård som varit i samma släkt under väldigt lång tid. En gård där tanken var att den skulle stanna i släkten, men där den nu fick gå vidare då det inte fanns någon släkting som ville ta över. En gård som förvaltats med en tanke på framtiden och på att andra som kommer efter. Med ett långt tidsperspektiv där gammalt har sparats, förvarats och förvaltats. För nya ägare att njuta av idag, förvalta och sedan i sin tur lämna över till andra när den dagen kommer.

Apropå oego - att allt är för oss att förvalta. Denna sten står uppe på Norra Berget i Sundsvall.

Apropå oego – att allt är för oss att förvalta. Denna sten står uppe på Norra Berget i Sundsvall.