Ogenomtänkt reklam

Jag förundras över reklam som får mig att känna att jag vill ha. Reklam som visar på en lösning på ett problem. Reklam som visar att den som saluför något vet vad jag behöver. Presenterar det på ett sådant sätt så jag förstår hur jag på bästa sätt kan tillgodogöra mig det som presenteras. Som jag kan köpa och ta med mig hem.

Förundras därför också av när reklam inte gör ovanstående. Bilden nedan är ett slående exempel. En relativt platt bild i en reklambroschyr. Om förvaring. Men som inte verkar lösa problemet. Det är rörigt. Känns oplanerat. Känns ogenomtänkt. Och jag vill absolut inte ha. Hur känner du?

20131115-101928.jpg