Bakvänd utveckling

Funderar du på hur resonemangen har föregått viss produktutveckling?

För mig är det självklart att produktutveckling ska ha miljöfokus. Att ett fokus bör vara att miljöbelastningen ska minska, inte öka. Anledningen till detta inlägg är Arlas ”nya” förpackningar med skruvkork.

Arla, som alla moderna företag, har en strategi för sitt miljöarbete. Men de som jobbar med den strategin verkar tyvärr inte kommunicera med produktutvecklarna och marknadsförarna då det tas fram en förpackning ”som kunderna vill ha”, men som inte bidrar till en bättre miljö.

En miljökonsekvens av plastkorkarna är att det rymms 30 % färre förpackningar per transport jämfört med transport av paket utan. Något som måste ha funnits med i kalkylerna vid bytet från det gamla till det nya. Svårigheten med att få ut allt innehåll ur den nya skruvkorksförpackningen har också debatterats. Detta gäller speciellt lite mer trögflytande livsmedel som fil, yoghurt och grädde. En faktor som är nog så viktigt när det talas om all mat som slängs. En annan miljökonsekvens är återvinningen av densamma. Paketet ska stoppas i en behållare och plastkorken i en annan. En fråga jag är ganska säker på att marknadsförarna inte ställde till kunderna som enbart såg bekvämligheten med skruvkorken.

Jag ser fram emot att Arla tar det här ett varv ytterligare. Jag behöver inte paket med skruvkork. Och definitivt inte med ovanstående miljökonsekvenser.

20130128-105645.jpg