Intet nytt under solen

Cirkeln sluts. Om och om igen. Gamla ordflätor blir omflätade – men resultatet är i mångt och mycket detsamma.

Tyckte, när jag hittade den gamla boken ”Hur man övervinner bekymmer och blir vän med livet” av Dale Carnegie, att den såg för tafflig ut. Tryckt 1950 med billigt kartongomslag och med sidor som behövde sprättas upp – synbart osprättad – och följdelaktligen oläst. Men den var intressant. Befriad från floskler och hurtfriska hejarop. Autentisk med adresser till de som hade uttalat sig. Med ett personligt, varmt tilltal. Med medkänsla. Personligare och mer äkta än nyare upplagor.

Den boken gav mig ytterligare lästips.  ”Love against Hate” av Karl Menninger; M.D. (1942) var en av dem. Med bl a intressanta aspekter på hur vi tar hand om våra barn, vad vi gör med vår tid och hur vi mår av kärlek kontra hat. En annan var ”Bort med oron” av Edward Podolsky (1946). En bok med undertiteln ”Lugn ger hälsa”. Bara innehållsförteckningen ger en hint om ämnen som har samma aktualitet då som idag. Om att ängslan ger sjukdom – allt från förkylning till värre åkommor. En tanke som har fått förnyat fokus idag. Allt går inte att medicinera. Det handlar mer om att skapa förutsättningar för ett gott liv med mer kärlek och mindre oro än att försöka medicinera sig ur eländet. Och inte hjälper det heller att leva sunt och träna exemplariskt om eländiga tankar härjar runt i huvudet och tynger ner ens kropp.

Den ursprungliga boken gav också tips om att läsa ”Walden” av Henry David Thoureau. En bok utgiven 1854, men nästan skrämmande dagsaktuell då den ifrågasätter det tillsynes outtömliga habegäret, miljöförstöringen, arbetsstressen och otryggheten. Den har funderingar kring vad vi egentligen menar med tillväxt och hur vi mår inombords när materiell standard blivit både en privat statusmarkör och en politisk norm för det vi kallar välfärd. Vi uppmanas att rannsaka oss själva vad gäller behov och önskningar. Vad är eget och vad är andras? Var finns egen vilja bland alla traditioner, religioner och behov som omger och infiltrerar oss? Thoureau manar oss att ompröva vårt förhållande till andliga och materiella frågor. Intressant gammal läsning helt enkelt.

Och som sagt var; inget nytt under solen.

Läsvärda gamla böcker - vissa i nytryck, andra från antikvariat eller bokhyllan.

Andra regeln för ett lugnt och lyckligt liv

Jag fortsätter och betar av reglerna som jag skrev om i ett tidigare inlägg. Den andra regeln handlar om att inte hämnas våra ovänner. Tänk vad mycket kraft vi skulle spara genom att följa den regeln.

Hämndlystnad gör att vi ger våra ovänner makt över oss: makt över vår sömn, vår aptit, vårt blodtryck, vår hälsa och vår lycka. Och det gör inte våra ovänner det minsta ont, men våra egna dagar och nätter blir olidliga. Det ställer till det i oss och utanpå. Pannor och kinder fåras och ansiktsdrag stelnar och förvrids. Så ett enkelt skönhetsrecept för både ut- och insida är ett hjärta fullt av förståelse, ömhet och kärlek.

Dale Carnegie skriver ”Och om vi inte kan älska våra ovänner, så låt oss åtminstone älska oss själva. Låt oss älska oss själva så mycket att vi inte låter våra ovänner få makten över vårt välbefinnande, vår hälsa och vårt utseende.”