Trädgårdsrespekt

Vad är god feng shui? Du som har läst på kanske skulle säga att det har med energi att göra. Energi som rör sig behagligt på en plats. Energi som är lätt och frisk. Energi som spiller över på det runt om. Energi inte bara för dig.

Vad kan du göra för att påverka energin i din trädgård? En av många saker jag nämnde på min söndagsföreläsning om trädgård var vikten av respekt. Respekt på många olika plan.

Respekt för dig själv, dina grannar och de som passerar din trädgård. Att fundera över vad du ser när du tittar dig runt. Tycker du om det du ser? Har du en respektfull omsorg om det som finns nära dig?

Men omsorgen om dig stannar inte där utan jag vill att du lyfter blicken och tittar på hur din trädgård ser ut från dina grannars perspektiv. Det du kanske har gömt för ditt öga kanske hamnar i blickfång för en granne. Din sedan länge påbörjade skrothög kanske du inte bryr dig om, men en granne gör det.

Ett annat perspektiv på respekt är vad och när du väljer att göra saker i din trädgård. Att av respekt avstå att elda på årets första varma dag. Att av respekt låta kvarteret känna nattro från kl 21. Av respekt äta en lång härlig frukost eller gå en uppfriskande promenad på lördag och söndagsmorgnarna istället för att köra gräsklippare och snöslunga.

God feng shui är att ha respekt. Respekt för det som finns nära. Respekt som spiller över och som ger god energi. Och om den respekten kanske kan ge tysta vilsamma söndagar skulle jag tycka att det vore alldeles underbart.

En vy med respekt - för mig, grannar och förbipasserande!

Vinterns rytm

Det är mörkt och så oändligt tyst. Den korta stunden av ljus mitt över dagen är försvinnande kort. Gator och trädgårdar är folktomma och kalla. Det är som om allt håller andan.

Jag har på senare år blivit alltmer varse varje årstids inneboende dynamik. Med kunskaper jag fått genom bl a feng shui kan jag uppskatta flödet över året och se att varje del bygger på de andra och att ingen kan lämnas därhän.

Årstiderna ger oss fantastiska möjligheter att jobba med oss själva och speciellt vintern är outklassad som tid för kontemplation. I och med hösten går naturen och vi i vila. Allt drar ihop sig. Löven faller från träden Blommor dör. Djur går i ide. Dagarna blir kortare och kortare. Du kanske känner dig trött och sitter hellre inne istället för att var ute och umgås. Det finns behov av värme och ljus. Mer tid kvar för dig. Ett tillfälle att stanna upp och fundera.

Du skulle göra dig en stor tjänst genom att flyta med flödet och bejaka det du känner. Se förtjänsten i att vintern kommer – ge den till dig själv på det sätt du behöver. Våga sitta med dig själv en stund och ta vara på ögonblicket. Kanske våga omförhandla delar av dig själv – känna förändringar som har skett och svara upp mot dem. Verkligen titta på hur allt ser ut – och skapa vidare.

Inse att livet är en process – och att du är en del i flödet – är flödet. Du har allt att tjäna på att flyta med. Försöka njuta av det som är. Värm dig om du fryser – och vara tacksam för att du har möjligheten. Tänd ljus om du upplever att det är mörkt – och i skenet av det kanske du hittar nya, spännande vägar att gå.