Delad glädje

För ett par år sedan kom jag i samspråk med en kvinna som då bodde i närheten av mig. Vi pratade trädgård och växter och det hela utmynnade i att jag kärrade växter från hennes trädgård till min.

Perenna växter växer. Perenna växter behöver delas och förnyas och kanske flyttas. En förtjänst med att få växter som växt i närheten där du bor är att du ser att de mår bra och var de har växt och mått gott.

Att ge bort av sin egen trädgård till någon annans är win-win för båda. Ett stilla flöde av det som är och det som blir. Du förnyar i dina överväxta rabatter och sprider odlingsglädjen vidare. Så ett råd från mig är att våga fråga. Att be att få. Att erbjuda hjälp att dela och förnya. Och sedan komma ihåg att ge vidare.

Delar av en annan trädgård i min - delad glädje!