Måndagsuppmaning 7:1

Åter igen är veckans uppmaning lite väl mastig för att kunna ta i en tugga. Denna gång blir punkten uppdelad i två.

Carpe diem passar utmärkt in med dagens del av uppmaningen. Att leva här och nu. Att vara mera här och nu. Att i tanken vara här och nu. Sannerligen en inte helt lätt uppgift – men med dagens uppmaning kan du utmana dig att försöka.

I dag skall jag bara leva igenom den här dagen och inte försöka brottas med hela mitt livsproblem på en gång.