Inspirerande hållbart

Alla vet vi att vi behöver göra något när det gäller hållbarhet – som vi håller på nu konsumerar vi som om vi hade tre jordklot till vårt förfogande – frågan är vad vi ska göra och var vi ska börja.

I slutet av förra veckan var jag på Åre Sustainability Summit. Ett arrangemang som kördes för andra året i rad. Ett arrangemang som hade samlat flera av Sveriges skarpaste och mest pålästa i ämnet.

Och ska jag göra en kort sammanfattning av dagarna är det en rad som har etsat sig fast ordentligt ”Being less bad is not being good”.

Vi har reella utmaningar som vi måste börja ta på allvar. Som professor Morgan Fröling sa i sitt föredrag – vi har en begränsning – vi har bara en planet. Han sa också att han  (och hans forskarkollegor runt om i världen) vill bli utmanade att forska bredare och större och på så sätt komma på lösningar som gör en mycket större skillnad än de lösningar de hittills har kommit med.

Anders Wijkman (Romklubben) refererade till en bok som kom ut redan 1972 som heter ”The limits to growth” som redan där och då talade om det vi står inför nu, dvs en utveckling som vi inte kan blunda för. Han ser också att mycket sker – men att det behöver ske mer – och snabbare.

Karl-Henrik Robèrt (Det Naturliga Steget) pratade om hållbarhetsprinciper. Och om att företag som går i bräschen för utvecklingen önskar hårdare regler för företagen, men att världens länder inte hinner med att skapa och förändra lagar i den takt det skulle behöva. Han nämnde också reduktionism som ett stort problem – vilket handlar om att många pratar om mycket och att problemen reduceras. Vilket kan vara en anledning till att det inte händer mer – inte att problemen inte finns – utan att de reduceras – och inte verkar så problematiska och allvarliga som de egentligen är.

Lyssnade även på några som dagligen tog utmaningen om hållbarhet i sina egna företag (Eva Karlsson från Houdini, Fia Gulliksson från Jazzköket i Östersund och Johanna Stål från Camino Magasin). Och blev genom detta ändå mer övertygad om att du och jag kan göra skillnad genom att stödja just dessa företagare. Vare sig det gäller vilken restaurang du väljer att gå på, vem du köper dina tjänster av eller var du köper (eller hyr) dina saker och kläder.

Hållbarhet handlar om att göra annorlunda. Att ändra attityder. Att göra nytt – fast kanske genom att gå tillbaka till gammal och beprövat. Att inspireras av naturen. Att börja titta på avfall som en tillgång. Och problem som möjligheter.

Vad inspirerar dig när det gäller att börja tänka hållbart? Vad kan du göra annorlunda? Har du kanske rent av en idé som skulle kunna bli ett nytt företag?

Vilka avtryck vill du lämna till dina barn och barnbarn?

Vilka avtryck vill du lämna till dina barn och barnbarn?