Vinterns rytm

Det är mörkt och så oändligt tyst. Den korta stunden av ljus mitt över dagen är försvinnande kort. Gator och trädgårdar är folktomma och kalla. Det är som om allt håller andan.

Jag har på senare år blivit alltmer varse varje årstids inneboende dynamik. Med kunskaper jag fått genom bl a feng shui kan jag uppskatta flödet över året och se att varje del bygger på de andra och att ingen kan lämnas därhän.

Årstiderna ger oss fantastiska möjligheter att jobba med oss själva och speciellt vintern är outklassad som tid för kontemplation. I och med hösten går naturen och vi i vila. Allt drar ihop sig. Löven faller från träden Blommor dör. Djur går i ide. Dagarna blir kortare och kortare. Du kanske känner dig trött och sitter hellre inne istället för att var ute och umgås. Det finns behov av värme och ljus. Mer tid kvar för dig. Ett tillfälle att stanna upp och fundera.

Du skulle göra dig en stor tjänst genom att flyta med flödet och bejaka det du känner. Se förtjänsten i att vintern kommer – ge den till dig själv på det sätt du behöver. Våga sitta med dig själv en stund och ta vara på ögonblicket. Kanske våga omförhandla delar av dig själv – känna förändringar som har skett och svara upp mot dem. Verkligen titta på hur allt ser ut – och skapa vidare.

Inse att livet är en process – och att du är en del i flödet – är flödet. Du har allt att tjäna på att flyta med. Försöka njuta av det som är. Värm dig om du fryser – och vara tacksam för att du har möjligheten. Tänd ljus om du upplever att det är mörkt – och i skenet av det kanske du hittar nya, spännande vägar att gå.