De fem sensationerna: Fokus på emotion

Välkommen till det tredje inlägget i denna reflektionsserie om fyra. Här hittar du det första och det andra. Dagens inlägg handlar om hur de fem sensationerna flexibilitet, smidighet, mobilitet, styrka och stabilitet kan hjälpa dig att hålla dina emotions – dina känslor -funktionellt rörliga. Interaktionen mellan dessa resulterar i harmoni och balans. Hur känns då dessa fem? Hur kan du förnimma och känna igen dem?

Flexibilitet kan du förnimma som känslan av energi som rör sig utåt. Var kreativ och tänk hur dina känslor kan röra sig utåt. Låt skrattet som du känner bubbla inom dig komma ut. Släpp fram tårarna. Ge din frustration luft. Våga älska. Låt din känslomässiga comfort zone växa. Prova att släppa fram – det du har för vana att hålla tillbaka. Behöver du hjälp att stretcha dina känslor – se till att bli berörd – av film, litteratur, musik, möten, rörelser och reflektioner. Hitta det som passat dig. Och i sammanhang som känns trygga.  Förnim hur flexibiliteten känns och vad den gör med dig.

Smidigheten – eller agiliteten – är känslan av att starta och stoppa rörelseenergi. En förutsättning för att kunna ha tillgång till ditt känsloregister – och använda dig av det smidigt och effektivt. Tänk dig att du ser hur ditt barn är på väg att lägga handen på en het spisplatta och du ropar till av rädsla och barnet drar förskrämt tillbaka handen – start och stopp. Säg NEJ – tydligt och klart – när det behövs – och avbryt – det som startat. Brinn till när det behövs – kort och effektivt. Prova det genom att – t ex i rörelse – känna en känsla – och sedan känna en annan. Veta att du kan – och vad den medvetenheten kan göra för dig – och i dig.

Mobilitet – energi som rör sig genom allt. Den fysiska känslan av jonglerande kraft och som närs av känslor som rör sig genom dig – e motions - känslor i rörelse. Känslomobilitet är det du fysiskt kan känna som en kontrollerad oro och lekfull spänning när dina känslor flödar fritt och lätt. Och när du uppnår en perfekt blandning av spänning och avslappning – med dynamisk mobilitet – förnimmer du hur du har ett avslappnat förhållningssätt till dina känslor – aldrig spänt. Personligen känner jag av denna sensation allra mest när rörelsen avstannar – när känslan stannar upp i kroppen – och skapar obehag – som i värsta fall kan sätta sig i musklerna – och göra ont – länge. Genom att lära känna dig själv och vara medveten om känslorna som rör sig i dig kan du göra små justeringar för att behålla rörligheten – och låta känslorna röra sig genom dig – och ut ur dig.

Styrka – energi som går inåt. En känsla du kan förnimma genom att känna hur du kan centrera och koka ner din känsla. En medvetenhet som du kan använda när du behöver samla dig – när du behöver nå kärnan i en känsla – och kanske agera på den – utifrån den. Att helt enkelt bestämma dig för att något måste göras – och göra. Här kan det också handla om att stå kvar i något som är du – och inte låta annat påverka dig. Att kunna vila tryggt i styrkan av ditt innersta.

Den femte sensationerna är stabilitet – som är den fysiska känslan av harmoni och frid. Stabilitet närs av att vila i stillhet och genom att söka balans – flyktigt eller hållbart långa stunder. Stabilitet är det du fysiskt kan förnimma när dina känslor känns avslappnade och balanserade. Stabilitet handlar inte om kontroll – utan om att släppa taget. Vilket i sin tur får dig – naturligt och dynamiskt – att skapa en perfekt kombination av spänning och avslappning. Ett stabilt känsloliv gör dig redo – och ger dig möjlighet att hantera det som kommer i din väg. Att ha förmågan att använda dig av en känsla som får dig att återfå stabilitet – antingen bara för stunden – ett andetag i taget. Andra gånger behövs längre vilopauser och en medvetenhet om att du behöver släppa taget om en känsla – för att bli stabil – och åter känna dig harmonisk och fridfull.

Hur märker du då att du förlorar den funktionella rörligheten i ditt känsloregister – och någon av sensationerna inte är i balans – när sensationerna inte interagerar.

Du känner oro, blir onyanserad, okoordinerad och stel i känsloregistret, känner trötthet och stress. Du har också svårare att låta känslor röra sig följsamt genom dig samt variera din förmåga att processa en känsla och låta den röra sig på olika nivåer, i olika dimensioner – och vidare ut ur dig.

Och för dig som har sensationerna i balans och låter dem interagera på det sätt som det är tänkt – kan förnimma det genom att du upplever att du har balans och känner en lätthet och tillgänglighet till ditt känsloregister, din andning går djupt och syresätter dig och dina känslor samt att du har en centrerad beredskap att låta dina känslor röra sig och dig i vilken riktning som helst – när som helst. Samtidigt som du känner dig närvarande och RAW – ready alert waiting.

Medvetenheten om de fem sensationerna gör att du medvetet kan låta dina känslor röra sig genom dig och göra justeringar för att uppnå det du känner att du saknar. En medvetenhet som gör dig långsiktigt mer hållbar och som kommer ge dig ett mer funktionell liv och levande.

Härlig Nia-känsla! Ett sätt att genom rörelse få tillgång till känslor och låta dem röra sig genom kroppen. Bild från nianow.com

Härlig Nia-känsla! Ett sätt att genom rörelse få tillgång till känslor och låta dem röra sig genom kroppen. Bild från nianow.com

De fem sensationerna: Fokus på mind

För att få bakgrunden till denna reflektionsserie om fyra hänvisar jag mitt första inlägg i serien. För i dagens inlägg tänker jag ta språnget direkt till väsentligheten – till hur de fem sensationerna flexibilitet, smidighet, mobilitet, styrka och stabilitet kan hjälpa dig att hålla ditt mind – ditt sinne – funktionellt rörligt. Interaktionen mellan dessa resulterar i harmoni och balans. Hur känns då dessa fem? Hur kan du förnimma dem och känna igen dem i ditt mind?

Flexibilitet kan du förnimma som känslan av energi som rör sig utåt. Var kreativ och tänk hur ditt mind kan röra sig utåt. Hur din nyfikenhet kan locka dig att stretcha utåt – att utmana ditt minds comfort zone – dina antaganden om dig själv – din tro på det som har varit och är. Låt ditt mind få större plats – större frihet – ge dig själv möjligheten till större manöverutrymme – en större scen att kliva ut på. Att tänka fritt – att tänka stort – att ge plats för önskningar – längtan – och passion – gör ditt mind funktionellt levande – och flexibelt.

Smidigheten – eller agiliteten – är känslan av att starta och stoppa energi. En förutsättning för att kunna ha access till ett mer spontant och allert mind. Ta t ex möjligheten att reflektera och reagera. I en värld där vanan är – att reagera – kan detta också ge en mer funktionell rörlighet i ditt mind. Att ta för vana att reflektera över vad någon säger till dig – hur någon möter dig – vad du instinktivt tänker om dig själv – istället för att reagera direkt. Passa på att ta ett välbehövligt andetag – välj hur du ska reagera – och vet att du kan låta bli.

Mobilitet – energi som rör sig genom allt. Den fysiska känslan av jonglerande kraft som närs av ett mind som rör sig. Mobilitet är vibrationen som du fysiskt kan känna som kontrollerad oro och lekfull spänning när ditt mind verkar säga ”jag vinner hastighet, jag känner mig fri”. Och när du uppnår en perfekt blandning av spänning och avslappning – med dynamisk mobilitet – förnimmer du hur ditt mind är avslappnat – aldrig spänt. Ett mind i mobilitet närs av idéprocesser, brainstormningar och nyfikenhet. Ta för vana att sätta ditt mind i rörelse – genom att röra dig på nya sätt, gå en ny väg till jobbet, genom att läsa svåra texter, lösa kluriga korsord och diskutera djupt och innerligt. Låt ditt barnasinne sätta ditt mind i rörelse – genom att – så ofta du kan – titta på din omvärld med nya ögon – och på så sätt komma på alternativa sätt att förhålla dig till allt runt om.

Styrka – energi som går inåt. En känsla du kan förnimma genom att känna hur du kan centrera ditt mind. En medvetenhet som du kan använda när du behöver kraftsamla dig – när du behöver styrka till en uppgift – eller helt enkelt göra något som du kanske sällan eller aldrig gör – och behöver stålsätta ditt mind för att genomföra det. Att helt enkelt bestämma dig för det som ska göras – och göra. Här kan det också handla om att stå kvar i något som är du – och inte låta annat påverka dig. Att kunna vila tryggt i styrkan av ditt innersta.

Den femte sensationerna är stabilitet – som är den fysiska känslan av harmoni och frid. Stabilitet närs av att vila i stillhet och genom att söka balans – flyktigt eller hållbart långa stunder. Stabilitet är den vibration du fysiskt kan förnimma när ditt mind signalerar ”jag känner mig avslappnad och balanserad.” Stabilitet handlar inte om kontroll – utan om att släppa taget. Vilket i sin tur får ditt mind – naturligt och dynamiskt – att skapa en perfekt kombination av spänning och avslappning. Stabilitet förlitar sig på avslappning. Ett stabilt mind gör dig mer redo för livet – och gör att du har möjlighet att parera livsvägens gupp och ojämnheter. Ibland räcker det med att tänka på någon som du tycker om eller en älskad plats för att snabbt återfå stabilitet och kunna slappna av – andra gånger behövs längre vilopauser och en medvetenhet om att du behöver släppa taget – för att bli stabil.

Hur märker du då i ditt mind om du förlorar den funktionella rörligheten – och någon av sensationerna inte är i balans – när sensationerna inte interagerar?

Du känner oro, får svårt att balansera mindet, blir stel och onyanserad i ditt mind, känner trötthet, har svårt att koordinera tankar och känner stress. Du har också svårare att röra dig med grace i ditt tankeflöde samt variera din tankehastighet och förmåga att röra dig på olika tankenivåer.

Och för dig som har sensationerna i balans och låter dem interagera på det sätt som det är tänkt – kan förnimma det genom att du upplever att du har balans, att du förnimmer lätthet i ditt mind, du kan hålla fokus och ditt mind har en centrerad beredskap att röra dina tankar i vilken riktning som helst – när som helst. Samtidigt som du känner dig alert i tanken och samtidigt lugn.

Medvetenheten om de fem sensationerna gör att du medvetet kan röra ditt mind – ditt sinne – och göra små justeringar för att uppnå det du känner att du saknar. En medvetenhet som gör dig långsiktigt mer hållbar och som kommer ge dig ett mer funktionell liv och levande.

Håll ditt mind mobilt genom att välja en ny stig.

Ta dig an en ny stig med alla fem sensationerna..

 

De fem sensationerna: Fokus på kroppen

Genom mitt liv har jag rört mig. Ständigt och jämt. Både när jag tränat. Och i min vardag. Men aldrig har jag tänkt på vad som har balanserat min kropp och gjort att jag kunnat hålla och behålla funktionell rörlighet. Tror att jag någonstans har kunnat förlita mig på ett kroppsligt sunt förnuft och lyckats hålla.

Men genom åren har jag letat rörelser som är hållbara. Rörelser som bygger hela mig. Rörelser som gör mig stark och samtidigt avspänd. Har provat många olika saker, men kände alltid att jag saknade något eller att jag fick ont på ett sätt som inte kändes långsiktigt hållbart.

Så pratade jag med en vän på telefon och det var första gången jag hörde talas om Nia. Och det samtalet väckte något i mig. Så starkt att jag bokade en utbildning – en vecka på Nia White belt. Och för första gången kom jag i kontakt med det jag hade känt, men inte kunnat sätta ord på. Jag hittade balans, jag hittade det långsiktigt hållbara och jag hittade rörelser som jag längtat efter.

Här hittade jag bl a de fem sensationerna – flexibilitet, smidighet, mobilitet, styrka och stabilitet. Och idag när jag var ute i skogen kom jag att tänka på dem ur olika aspekter och bestämde mig för att skriva av mig mina tankar i fyra olika avsnitt. Med början i dag – med fokus body – kropp. Och de efterföljande blir mind, emotion och spirit.

Dessa fem sensationer är förutsättningar för att behålla funktionell rörlighet. Interaktionen mellan dessa resulterar i harmoni och balans. Hur känns då dessa fem? Hur kan du förnimma dem och känna igen dem i din kropp?

Flexibilitet kan du förnimma som känslan av energi som rör sig utåt. Var kreativ och tänk hur din kropp kan röra sig utåt. Armar som sträcks ut – åt alla håll. Fingrar som strävar utåt. Hela kroppen som strävar uppåt och ut – upp mot himlen. Blicken som du kan låta försvinna i fjärran. Hur du också kan låta ditt energifält- din påtagliga närvaro – röra sig utåt – och göra att du får mer plats att röra dig på och ger dig manöverutrymme som gör att du kan röra dig säkrare och tryggare utåt.

Smidigheten – eller agiliteten – är känslan av att starta och avbryta rörelseenergi. En förutsättning för att kunna röra dig säkert exempelvis ute i trafiken. Tänk dig att du är på väg att korsa en gata och upptäcker i sista stund en bil – start och stopp – du är på väg ut i gatan, men blir kvar på trottoaren istället för att kliva ut i gatan. Ett lekfullt sätt att träna detta är dansstopp – en lek som ibland förekommer på barnkalas – men som vi vuxna också skulle behöva. Att röra dig – och samtidigt vara redo – att stanna – och sen börja rör dig igen.

Mobilitet – energi som rör sig genom allt. Den fysiska känslan av jonglerande kraft och som närs av leder som rör sig – som öppnas och stängs – men inte hela vägen då de triggar ett stopp. Mobilitet är vibrationen som du fysiskt kan känna som en lekfull spänning när din kropp verkar säga ”jag vinner hastighet, jag känner mig fri”. Mobilitet känns som kontrollerad oro och pirrande kring lederna. Och när du uppnår en perfekt blandning av spänning och avslappning – med dynamisk mobilitet – förnimmer du hur din kropp är avslappnad – aldrig spänd.

Styrka – energi som går inåt. En känsla du kan förnimma genom att känna hur musklerna kramar ditt skelett. En medvetenhet som du kan använda när du behöver kraftsamla dig – när du behöver styrka till ett lyft – till en uppgift – eller helt enkelt vill röra dig med din egen kropp som enda motstånd.

Den femte sensationerna är stabilitet – som är den fysiska känslan av harmoni och frid. Stabilitet närs av att vila i stillhet och genom att söka balans – flyktigt eller hållbart långa stunder. Stabilitet är den vibration du fysiskt kan förnimma när din kropp signalerar ”jag känner mig avslappnad och balanserad.” Stabilitet handlar inte om kontroll – utan om att släppa taget. Vilket i sin tur får muskler, ben och leder – naturligt och dynamiskt – att skapa en perfekt kombination av spänning och avslappning. Stabilitet förlitar sig på avslappning, på hållning och rätt anpassning av kroppen.

Hur märker du då i din kropp om du förlorar den funktionella rörligheten – och någon av sensationerna inte är i balans – när sensationerna inte interagerar.

Du känner oro, får svårt med balansen, blir stel i lederna, känner trötthet, har svårt att koordinera rörelser och känner stress. Du har också svårare att röra dig med grace samt variera din hastighet och förmåga att röra dig på olika nivåer.

Och för dig som har sensationerna i balans och låter dem interagera på det sätt som det är tänkt – kan förnimma det genom att du upplever att du har balans, att du förnimmer lätthet i att vara i din kropp och i rörelse, din andning går djupt och syresätter dig och din kropp samt att du har en centrerad beredskap att röra dig i vilken riktning som helst – när som helst. Samtidigt som du känner dig pigg, stressfri och kan röra dig med grace.

Medvetenheten om de fem sensationerna gör att du medvetet kan röra din kropp och använda vissa muskler för att uppnå det du känner att du saknar. En medvetenhet som gör dig långsiktigt mer hållbar och som kommer ge dig ett mer funktionell liv och levande.

De fem sensationerna i perfekt interaktion!

De fem sensationerna i perfekt interaktion!