Ny situation – nya möjligheter

Flyktingar från Syrien och andra krigsdrabbade länder kommer nu i denna stund till vårt land – och jag funderar på om nu är tiden för att prova något nytt – något som vi kanske inte haft mod att prova innan – något som vi pga allehanda orsaker kanske inte haft möjlighet att göra – förrän nu.

Tänker att om den nu stridaste strömmen av flyktingar – den från Syrien – skulle kunna få prova på hur vi skulle vilja vara som mottagningsland – i den bästa av världar. Om det nu är som det sägs att de kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd – och alltså inte behöver sitta och vänta på just det.

Eftersom det tidigare har visat sig vara svårt att förlägga flyktingar i närhet till skolor, service och Migrationsverkskontor – varför inte göra dessa enheter mobila?! Att göra skolan mobil och uppsökande. Så att det redan från start erbjuds svenskundervisning – både till vuxna och barn. Att göra service mobil – à la Biblioteksbuss eller matvarubuss – så att de också kan komma dit de behövs och gör nytta. Att göra Migrationskontoret mobilt – så att de söker upp de som behöver deras tjänster – och snabbt kan hjälpa de som kommit hit vidare. Och varför inte addera en mobil Arbetsförmedling – som har med sig personal med kompetens att utreda hitflyttad kompetens.

Med mobila, lättrörliga serviceenheter skulle vi snabbt kunna göra skillnad – och på så sätt få ett humant mottagande och välkomnande av de som kommer hit och vill stanna och bygga upp ett nytt liv här.

Nya vägar - nya möjligheter!

Nya stigar behöver trampas upp….