Stilla flöde

Jag har alltid källsorterat och ser också det som en del i det stilla flödet. För mig är det självklart att göra vad jag kan i mitt eget lilla mikrokosmos.

Jag uppskattar möjligheten att källsortera matrester och har märkt att den mängd brännbart som behöver slängas är försvinnande liten. Jag kan göra skillnad och jag gör också det.

Och tänk att ett stilla flöde av ihopsamlade matrester har blivit 1012 ton jord sedan projektet startades hösten 2009.

Brännbart i grön och matavfall i brun

Vänner

Äntligen har jag fått min blogg! Helt och hållet min vän Cissis förtjänst. Hon skickade en beskrivning över hur jag skulle gå till väga. Jag läste den och fick teknikfrossa. Nu sitter hon här tillsammans med mig på min kökssoffa och har guidat mig ända hit! Stor tacksamhet!